ONZE SCHOOL

Over ons

DE KANJERMETHODE

Kinderen verlangen naar een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en kunnen leren zonder gepest of uitgelachen te worden. Leerkrachten verlangen naar een school waar ze op een normale manier les kunnen geven. Wij zijn we van mening dat we de kinderen bepaalde vaardigheden aan moeten leren om het klimaat in de klas goed te houden. Het welbevinden van leerlingen op school en de sfeer in de klas vinden we erg belangrijk. Daarom hebben we besloten om dit jaar te gaan werken met de kanjertraining. De zorg voor het pedagogisch klimaat en in het bijzonder de zorg voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen, is het speerpunt van deze Kanjertraining.

WAT STREVEN WE NA

 • Kinderen kunnen zichzelf goed voorstellen.
 • Kinderen denken positief over zichzelf.
 • Kinderen kunnen zeggen: er zijn mensen die van me houden.
 • Kinderen kunnen zeggen: niet iedereen is een vriend(in) en dat hoort zo.
 • Kinderen kunnen zich voornemen te luisteren naar kritiek.
 • Kinderen kunnen in vervelende situaties vertellen wat hen dwars zit en hoe dat kan veranderen.
 • Kinderen kunnen de schouders ophalen als iemand met opzet blijft pesten en denken: die is niet wijzer.
 • Kinderen kunnen maatregelen nemen als ze worden lastig gevallen: nooit alleen oplossen, maar steun zoeken bij bekenden.

DE RODE DRAAD

 • Kijken naar het gedrag van kinderen en aanspreken op concreet gedragsniveau.
 • Uitgaan van het positieve.
 • Voortdurend een beroep doen op de groep: niet als leerkracht met oplossingen komen.
 • Zes afspraken van de Kanjermethode.
 • Het verhaal van Mr. Peanut en het verhaal van Max.
 • Vertrouwensoefening als afsluiting van de les.
 • Kinderen kunnen de schouders ophalen als iemand met opzet blijft pesten en denken: die is niet wijzer.
 • Kinderen kunnen maatregelen nemen als ze worden lastig gevallen: nooit alleen oplossen, maar steun zoeken bij bekenden.

DAARNAAST WERKEN WE AAN

 • Vergroten van eigenwaarde.
 • Verbeteren of herstellen van contact tussen ouders en school, ouders en kind, kind en leerkracht en kinderen onderling.

DE VIJF AFSPRAKEN

 1. We vertrouwen elkaar
 2. We helpen elkaar
 3. Je speelt niet de baas
 4. We lachen elkaar niet uit
 5. Je bent niet zielig

HET VERHAAL VAN DE DIEREN EN KLEUREN

Om de afspraken voor de onderbouw duidelijk en eigen te maken, wordt er gebruik gemaakt van een prentenboek waarin dieren voorkomen met een bepaald gedrag. Deze dieren hebben gekleurde petten op. De gekleurde petten worden ook in de midden en bovenbouw gebruikt om rollen te spelen die bij een bepaald gedrag horen.

 • Tijger of Kanjer (wit) afspraak 1 en 2
 • Pestvogel (zwart) afspraak 3
 • Aapje (rood) afspraak 4
 • Konijn (geel) afspraak 5

WAT KUNT U ALS OUDER DOEN

 • Laat aan uw kind(eren) merken en spreek het ook uit dat je blij met hen bent en trots op datgene wat ze doen!
 • Wees je ervan bewust dat uw gedrag als ouder voor uw kinderen een belangrijk voorbeeld is.
 • Uitgangspunt is dat ouders en kinderen elkaar niet dwars willen zitten. Het liefst willen beiden dat het gewoon lekker loopt. Realiseert u zich dat op moeilijke momenten.
 • Geef veel complimenten.
 • Corrigeren van gedrag:
  1. ga niet altijd op zoek naar verklaringen voor het gedrag
  2. vertel wat het gedrag van uw kind met u doet
  3. geef aan wat u wilt, zonder dit de ander op te dringen
  4. meen wat je zegt; wees ECHT!-Ben heel duidelijk in wat u verlangt van uw kind. Zeg bijvoorbeeld niet:"ruim je kamer op",maar beter: "Ik wil dat je je kamer opruimt."Dat betekent dat je vieze kleren in de wasmand gaan. Alle spullen op je bureau doe je in de la en je barbies in de barbiebak. Dit voorkomt dat alle spullen onder het bed belanden. Ieder mens heeft een eigen beeld van een opgeruimde kamer.

KENNIS MAKEN?

Dat kan eenvoudig via de website. Klik op onderstaande button.

BLIJF OP DE HOOGTE

Basisschool Meander
@basisschoolmeander

GUNSTIG GELEGEN IN DE REESHOF

KENNIS MAKEN?

Na ontvangst zullen wij vrijblijvend met u een gesprek inplannen. We bellen u terug.

ONZE SCHOOL & KARAKTERISTIEKEN

Op basisschool Meander vinden we het vooral belangrijk dat de leerlingen goed in hun vel zitten. Dat ze iedere dag met plezier naar school komen en met een goed gevoel naar huis gaan.

ONZE SCHOOL & KARAKTERISTIEKEN

- Aandacht
- Creëren
- Samen
- Verwondering
- Groen

ONZE SCHOOL & KARAKTERISTIEKEN

Uiteraard doen we veel meer op school, maar de bovenstaande kernwaarden zijn voorwaardelijk bij alles wat we doen. "Jij groeit op Meander!"

Volg @bsmeander op Instagram