OUDERS

OAC (OUDER ACTIVITEITEN COMMISSIE)

Deze commissie houdt zich vooral bezig met de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Ouderactiviteitencommissie (OAC)

Deze commissie houdt zich vooral bezig met de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Leden van de OAC

De OAC bestaat uit een wisselend aantal leden. Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden door zich te melden bij een leerkracht of een zittend OAC-lid. Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter of secretaris van de OAC, zie contactgegevens verderop.

Ongeveer 6x per schooljaar wordt door de OAC vergaderd. De leden van de OAC zijn verdeeld over een aantal werkgroepen (per activiteit). In deze vergadering worden de activiteiten vooraf besproken en later geëvalueerd. Bij de vergaderingen van de OAC is altijd een teamlid aanwezig om een goede communicatie tussen ouders en school te waarborgen. Indien nodig is er contact met de MR (kan op beider verzoek) omtrent lopende zaken.

OAC leden schooljaar 2022-2023

Ilse (Voorzitter)
Maartje (Penningmeester)
Anita (Secretaris)
Yvonne
Linda
Rachel
Shirley
Maaike
Kim
Lara
Priscilla

 

Ouderbijdrage

De OAC beheert de ouderbijdrage. De bijdrage van de ouders wordt elk jaar opnieuw vastgesteld in overleg met de directie. De ouderbijdrage is niet verplicht, maar zonder deze bijdrage wordt het lastig om sommige activiteiten te kunnen bekostigen.

De ouderbijdrage is €35 per kind per schooljaar. U krijgt aan het begin van het schooljaar een brief met daarin het verzoek deze bijdrage over te maken. Bij het maken van de begroting gaan wij er vanuit dat alle ouders hun bijdrage voldoen, wetende dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is!

Zorgen de kosten voor de ouderbijdrage voor je gezin tijdelijk of structureel voor onoverkomelijke problemen, dan zijn er via Stichting Leergeld mogelijkheden tot tegemoetkoming in de kosten.

Je kunt contact opnemen met Stichting Leergeld via 013 – 580 12 11 of https://www.leergeld.nl/tilburg/regelingen-in-tilburg/

Activiteit Bedrag per schooljaar per leerling Besteding
Sinterklaas €7,50 Cadeautjes voor de kinderen, strooigoed, onderhoud pietenpakken en Sinterklaaspak en versiering van school.
Carnaval €2,00 Versiering school, huur DJ, onderhoud pakken Raad van Elf, drank en versnapering.
Sportdag €1,50 Drank en versnapering.
Meanderdag €15,00 Uitstapje per klas door leerkracht geregeld. Wisselende besteding, van treinkaartje tot huur survivalbaan, drank en versnapering.
Extra excursies €1,50 Bijdrage aan de excursies die vanuit school worden geregeld, bijvoorbeeld het Natuurmuseum.
Activiteit groep 8 €1,50 Jaarboek (eindejaarscadeau)
'Groot' schoolreisje of
grote activiteit in lustrumjaar
(5 jaarlijks)
€2,50 Bijvoorbeeld: 2021/2022 schoolreisje Efteling: busvervoer en entree
Festiviteitenpot €2,50 Grote activiteit in lustrumjaar. In totaal dan € 12,50 beschikbaar na 5 jaar sparen.
Aanvullend €1,00 Onvoorziene kosten, bloemetje bij langdurig ziekte leerkracht, jubileum, afscheid.

 

Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

BLIJF OP DE HOOGTE

Basisschool Meander
@basisschoolmeander

GUNSTIG GELEGEN IN DE REESHOF

KENNIS MAKEN?

Na ontvangst zullen wij vrijblijvend met u een gesprek inplannen. We bellen u terug.

ONZE SCHOOL & KARAKTERISTIEKEN

Op basisschool Meander vinden we het vooral belangrijk dat de leerlingen goed in hun vel zitten. Dat ze iedere dag met plezier naar school komen en met een goed gevoel naar huis gaan.

ONZE SCHOOL & KARAKTERISTIEKEN

- Aandacht
- Creëren
- Samen
- Verwondering
- Groen

ONZE SCHOOL & KARAKTERISTIEKEN

Uiteraard doen we veel meer op school, maar de bovenstaande kernwaarden zijn voorwaardelijk bij alles wat we doen. "Jij groeit op Meander!"

Volg @bsmeander op Instagram