OUDERS

OAC (OUDER ACTIVITEITEN COMMISSIE)

Deze commissie houdt zich vooral bezig met de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Leden van de OAC 

De OAC bestaat uit een wisselend aantal leden. Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden door zich te melden bij een leerkracht of een zittend OAC-lid. Ook kunt u contact opnemen met de voorzitter of secretaris van de OAC, zie contactgegevens verderop.  

Ongeveer 6 x per schooljaar wordt door de OAC vergaderd. De leden van de OAC zijn verdeeld over een aantal werkgroepen (per activiteit). In deze vergaderingen worden de activiteiten vooraf besproken en later geëvalueerd. Bij de vergaderingen van de OAC is altijd een teamlid van BS Meander aanwezig om een goede communicatie tussen ouders en school te waarborgen. Indien nodig is er contact met de MR (kan op beider verzoek) omtrent lopende zaken.  

OAC-leden schooljaar 2021-2022 

  • Voorzitter: Ilse Leermakers 
  • Penningmeester:   
  • Linda Boutkan 
  • Patricia van den Brink 
  • Wendy van Gurp  
  • Yvonne Wittens 

Mailadres: oacmeander@outlook.com 


Ouderbijdrage 

De OAC beheert de ouderbijdrage. De bijdrage van de ouders wordt elk jaar opnieuw vastgesteld in overleg met de directie. De ouderbijdrage is niet verplicht, maar zonder deze bijdrage wordt het lastig om sommige activiteiten te kunnen bekostigen.  

De ouderbijdrage is   €35  per kind  per schooljaar. U krijgt aan het begin van het schooljaar een brief met daarin het verzoek deze bijdrage over te maken. U leest daarin ook hoe u de bijdrage in termijnen kunt betalen. Bij het maken van de begroting gaan wij er vanuit dat alle ouders hun bijdrage voldoen, wetende dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is!  

Mochten de kosten voor de ouderbijdrage voor uw gezinssituatie tijdelijk of structureel voor onoverkomelijke problemen zorgen, dan zijn er via o.a. stichting Leergeld mogelijkheden tot gedeeltelijke of volledige financiering van de kosten van de ouderbijdrage. De directie vertelt u graag meer over deze mogelijkheden indien dat voor u van toepassing is. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen met stichting Leergeld via telefoonnummer 013-5801211, via het e-mailadres info@leergeldtilburg.nl of kijk eens op de website  www.leergeldtilburg.nl  

De ouderbijdrage wordt in schooljaar 2021-2022 als volgt besteed:

Activiteit Bedrag per schooljaar per leerling. Besteding
Sinterklaas €7.50 Cadeautjes voor de kinderen, voor iedere klas een klassencadeau, strooigoed, onderhoud van Pietenpakken en Sinterklaaspak en versiering van school.  
Kerst €1.50

De kerstviering is verdeeld in drie verschillende vieringen: 

Jaar 1: lampionnentocht 
Jaar 2: kersttheater  
Jaar 3: kerstmarkt voor een goed doel 

De bijdrage bestaat uit drank bij het kerstbuffet, servetjes, theelichtjes voor alle kinderen, lampionstokjes met een theelichtje met batterij (jaar 1), inkoop soep/brood voor verkoop goede doel (jaar 3). 

Onderhoud kerstversiering van school 

Pasen €1.00 Verzorging paasontbijt in de klas, chocolade-eieren en onderhoud pak Paashaas
Carnaval €1.00
Versiering school, huur DJ, onderhouden pakken Prins Carnaval,  drank en versnapering 
 
Sportdag €1.00 Huur atletiekbaan Dongen, drank en versnapering 
Meanderdag €15.00
Uitstapje per klas door leerkracht geregeld. Wisselende besteding, van treinkaartje tot huur survivalbaan, drank en versnapering
 
Extra excursies €1.00
Bijdrage aan de excursies die vanuit school worden geregeld, bijvoorbeeld het Natuurmuseum 
 
Activiteit groep 8 €1.00 Organisatie kamp 

"Groot" schoolreisje    of grote activiteit in lustrumjaar
(5-jaarlijks)
 
€2.50 Bijvoorbeeld 2017-2018 schoolreisje Efteling: entree/lunch in Efteling,  rugzakje,  drinken en  versnapering 

Festiviteitenpot (bedrag wordt jaarlijks gespaard tot het lustrumjaar).  
 
€2.50   Grote activiteit in lustrumjaar, bijvoorbeeld schoolreisje naar de Efteling in 2017. In totaal dan €12.50 beschikbaar in het lustrumjaar. 
Aanvullend €1.00 Onvoorziene kosten, bijvoorbeeld langdurig ziekte leerkracht 

Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

Klik hier voor aanvullende informatie.

BLIJF OP DE HOOGTE

Basisschool Meander
@basisschoolmeander

GUNSTIG GELEGEN IN DE REESHOF

KENNIS MAKEN?

Na ontvangst zullen wij vrijblijvend met u een gesprek inplannen. We bellen u terug.

ONZE SCHOOL & KARAKTERISTIEKEN

Op basisschool Meander vinden we het vooral belangrijk dat de leerlingen goed in hun vel zitten. Dat ze iedere dag met plezier naar school komen en met een goed gevoel naar huis gaan.

ONZE SCHOOL & KARAKTERISTIEKEN

- Aandacht
- Creëren
- Samen
- Verwondering
- Groen

ONZE SCHOOL & KARAKTERISTIEKEN

Uiteraard doen we veel meer op school, maar de bovenstaande kernwaarden zijn voorwaardelijk bij alles wat we doen. "Jij groeit op Meander!"

Volg @bsmeander op Instagram