OUDERS

Wijkgerichte ontmoetingsdag Xpeers

Wijkgerichte ontmoetingsdag Xpeers is een samenwerking tussen alle basisscholen in de Reeshof. Vanuit het de gedachte "In De Buurt Gebeurt Het" is dit initiatief ontstaan. De naam “Xpeers” staat voor experimenteren, peers, executieve functies en expert worden van jezelf. Eén dag in de week vormen deze leerlingen, met kenmerken van hoogbegaafdheid, een groep. Samen werken zij aan uitdagende projecten en activiteiten.

Tijdens deze ontmoetingsdag worden deze leerlingen cognitief en sociaal-emotioneel uitgedaagd, zodat ze meer actief en betrokken aan het leren zijn. Ze werken aan persoonlijke leerdoelen gericht op vaardigheden en executieve functies. Ons aanbod staat in het teken van 'liefdevol frustreren' door onderzoek te doen, filosoferen, aanbieden vreemde taal, werken aan mindset, etc.

 

Doelen:

· Ontmoeting van gelijkgestemden in de wijk, werken in peergroepen.

· Het kind centraal; erkenning voor wie je bent.

· Creëren van een rijke/ stimulerende leeromgeving.

· Verbinding, samenwerking, versterking en uitwisseling binnen en buiten de wijk.

· Uitdaging bieden passend bij de ondersteuningsvragen van de leerling.

· Elkaar fysiek ontmoeten, maar ook digitaal.

· Sociale contacten binnen de wijk.

· Duidelijke, structurele (vroeg) signalering.

· Passend aanbod op de verschillende scholen.

 

Voor wie?

· De leerling zit in groep 3, 4, 5, 6, 7 of 8 van het primair onderwijs.

· Onderwijsbehoefte: leren met ontwikkelingsgelijken en een onderwijs aanbod dat aansluit op het anders denken, anders voelen en de autonomie.

· Leerdoelen: de leerling heeft baat bij de vastgestelde leerdoelen van de wijkgerichte ontmoetingsdag.

· Geen aantoonbaar ernstige gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen. De leerling behoort tot één van de volgende profielen van begaafdheid (Betts & Neihart): zelfsturend autonoom, aangepast succesvol, creatief uitdagend, onderduikend (onderpresterend) of de twice-exceptional leerling met het leerprobleem dyslexie / dyscalculie.

· Aantoonbaar (diagnoses) of een hoog vermoeden van (signalering/vragenlijsten): een hoge creativiteit, hoge taakgerichtheid, een hoge mate van gevoeligheid, perfectionisme, groot rechtvaardigheidsgevoel, een kritische instelling, gedrevenheid, nieuwsgierigheid en autonomie in minimaal één setting (school, thuis en/of bij peers).

· Score LOVS toetsen I of II score rekenen en begrijpend lezen. Let op: indien helder is dat de leerling behoort tot het onderduikend / onderpresterend begaafdheidsprofiel dan zijn de scores van ondergeschikt belang.

· Methode gebonden toetsen: 80% of meer goed van elke opgave. Let op: indien helder is dat de leerling behoort tot het onderduikend / onderpresterend begaafdheidsprofiel dan zijn de scores van ondergeschikt belang.

 

 

Door wie?

Dit initiatief is in schooljaar 2018-2019 ontstaan doordat intern begeleiders uit de Reeshof verschillende leerlingen hadden met eenzelfde ondersteuningsvraag. Leerlingen misten het contact met peers en werden ondanks vele aanpassingen in de klas nog onvoldoende uitgedaagd.

Door deze leerlingen te clusteren en één dag in de week samen te laten komen, ontmoeten zij peers en door allerlei experimenten kunnen we hen de juiste uitdaging bieden. Vanuit peers en experimenteren is dan ook de naam "Xpeers" geboren.

Daniëlle Goos, Desirée van de Ven en Maartje van Geloven zijn leerkrachten van de Xpeers. Alle leerkrachten van de Xpeers hebben specialisatie op het gebied van leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid.

 

 

Wat mag je van Xpeers verwachten?

· Een duurzaam plan voor de toekomst, wat steeds in beweging zal blijven.

· Passend onderwijs in de wijk.

· Prachtig programma op dinsdag voor de leerlingen.

· Begeleiding van de leerling op de thuisscholen.

· Klankbord/ koffiemomentjes met ouders.

· Organiseren van intervisie momenten tussen leerkrachten.

· Uitbreiding van expertise op de thuisscholen.

· Verbindende factor tussen de vele verschillende partijen.

Meer weten: Xpeers (webnode.nl)

BLIJF OP DE HOOGTE

Basisschool Meander
@basisschoolmeander

GUNSTIG GELEGEN IN DE REESHOF

KENNIS MAKEN?

Na ontvangst zullen wij vrijblijvend met u een gesprek inplannen. We bellen u terug.

ONZE SCHOOL & KARAKTERISTIEKEN

Op basisschool Meander vinden we het vooral belangrijk dat de leerlingen goed in hun vel zitten. Dat ze iedere dag met plezier naar school komen en met een goed gevoel naar huis gaan.

ONZE SCHOOL & KARAKTERISTIEKEN

- Aandacht
- Creëren
- Samen
- Verwondering
- Groen

ONZE SCHOOL & KARAKTERISTIEKEN

Uiteraard doen we veel meer op school, maar de bovenstaande kernwaarden zijn voorwaardelijk bij alles wat we doen. "Jij groeit op Meander!"

Volg @bsmeander op Instagram